Nejsem to já, kdo něco činí. Děje se to skrze mne...
Anthony Rooley
Citováno z knihy V.Cílka Krajiny Vnitřní a Vnější